Menu
Tiếng Việt

TẠI SAO BẠN NÊN SỬ DỤNG CỬA NHỰA LG HAUSYS

Cập nhật: 22/10/2018 Lượt xem: 653

Cửa và cửa sổ của LG Hausys tập trung vào thiết kế kết cấu và hiệu suất cửa sổ. Ông đã giành được nhiều giải thưởng như Giải thưởng Thiết kế IF và Giải thưởng Thiết kế Reddot, và đã được công nhận rộng rãi trong và ngoài nước.

Ngoài vẻ đẹp và chức năng

Cửa và cửa sổ của LG Hausys tập trung vào thiết kế kết cấu và hiệu suất cửa sổ. Ông đã giành được nhiều giải thưởng như Giải thưởng Thiết kế IF và Giải thưởng Thiết kế Reddot, và đã được công nhận rộng rãi trong và ngoài nước.

Đầy đủ thiết kế miễn phí

Cửa và cửa sổ của LG Hausys tập trung vào thiết kế kết cấu và hiệu suất cửa sổ. Ông đã giành được nhiều giải thưởng như Giải thưởng Thiết kế IF và Giải thưởng Thiết kế Reddot, và đã được công nhận rộng rãi trong và ngoài nước.

Cách âm và cách nhiệt tuyệt vời  

Cửa và cửa sổ LG Hausys có hiệu suất bịt kín tuyệt vời và cách âm. Giá trị của kết quả kiểm tra cách âm và cửa cách âm của LG Hausys là 34dB.Độ kín khí tuyệt vời và cách nhiệt giảm thiểu sự mất mát năng lượng của việc truyền nhiệt cửa và cửa sổ.

 

Tin tức khác

Liên hệ tư vấn

Khách hàng
0934 650 886
0934 650 886